Jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu...

red/Radio eM

publikacja 09.03.2019 06:49

Izajasz zachęca do dzielenia się, wzywa do jałmużny. To ważny element postnej przemiany.

Jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu... Olsztyn. Kromka chleba podawana z ręki do ręki ks. Piotr Sroga /Foto Gość

Grzegorz Bociański i ks. Tomasz Kusz codziennie na antenie Radia eM komentują czytania liturgiczne i przybliżają kontekst, w jakim powstawały teksty biblijne. W dzisiejszym fragmencie z księgi proroka Izajasza, czytamy zachętę do takiego życia, w którym jest miejsce na dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka.

"Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach".

Jest obietnica Boga, który zatroszczy się o swój lud, jeśli ten będzie umiał zatroszczyć się o potrzeby bliźnich.

będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.

Skuteczność naszczego poszczenia zależy od uczynków miłosierdzia, ale nie tylko. Od czego jeszcze? Posłuchajcie audycji "Na początku było Słowo". To tylko 5 minut.

Iz 58, 9b-14

Więcej komentarzy do czytań ze Starego Testamentu znajdziecie na stronie Radia eM.