Oto Panna pocznie i porodzi Syna...

red/Radio eM

publikacja 25.03.2019 07:49

Bóg ustami Izajasza zapowiada narodzenie niezwykłego dziecka, które będzie wybawicielem jego ludu.

Oto Panna pocznie i porodzi Syna... ELBLAG 22 09 2014 KATEDRA PW SWIETEGO MIKOLAJA WNETRZE OLTARZ GOTYCKI Z 1520 R POKLON TRZECH KROLI FRAGMENT ZWIASTOWANIE FOTO: HENRYK PRZONDZIONO / GOSC NIEDZIELNY HENRYK PRZONDZIONO

Król Achaz nawet oblężony przez wrogów w swoim mieście nie chce zaufać Bogu. Stawia na własne zdolności polityczne, co prowadzi go do zguby. Jednak Bóg pomimo niewierności Achaza, pozostaje wierny człowiekowi. Zapewnia ustami proroka Izajasza, że da znak: narodzi się dziecko, które będzie wyzwolicielem.

Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Emmanuel, albowiem Bóg z nami

Dzięki temu dziecku dynastia Dawida ma przetrwać. Istnieje kilka interpretacji dotyczących tego, kim ma być to dziecko. Wg jednej z nich wybawicielem miałby być syn króla Achaza - Ezechiasz. Są też inne interpretacje tego proroctwa. Jakie? O tym rozmawiają ks. Tomasz Kusz i Grzegorz Bociański.

Iz 7,10-14