KATECHEZA III

WIELKI POST 2007 - SUMIENIE RUSZYŁO

|

GN 09/2007

publikacja 05.03.2007 09:18

Sumienie jest podatne na choroby, czasem nawet śmiertelne. Człowiek może doprowadzić się do stanu całkowitej moralnej znieczulicy. Zostawmy na boku chorych umysłowo, u których brak psychicznej zdolności do rozeznania sytuacji praktycznie uniemożliwia funkcjonowanie sumienia.

KATECHEZA III

Gdy sumienie choruje :. Mówi się, że każdy człowiek ma sumienie. A Hitler czy Stalin? Wraz z milionami, które wymordowali, zabili też własne sumienia. To przykłady skrajne. Sumienie narażone jest zawsze na większe czy mniejsze choroby. Jakie są ich objawy? Jak leczyć chore sumienia?

Prawda to nie plastelina:. O sumieniu prawnika z dr. Radosławem Pacudem, radcą prawnym, rozmawia Jarosław Dudała

Sumienie pod krzyżem:. Judasz jest przykładem, że sumienia nie da się całkowicie zagłuszyć. I że cierpienie Jezusa ma moc poruszania sumień

Przemów mi do sumienia :. Zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem…

Jakie sumienie?
Sumienie błędne :. Nie wystarczy mówić, że kieruję się sumieniem. Trzeba szukać wiedzy o tym, co jest dobre a co złe

Sumienie niedojrzałe :. Sumienie niedojrzałe pozostaje na etapie prymitywnego poczucia winy, lęku, wstydu

Sumienie szerokie :. Takie sumienie można porównać do dziurawego sita, które wprawdzie zatrzymuje największe brudy, ale łatwo przepuszcza te mniejsze

Sumienie skrupulanckie :. Skrupulant żyje w stałym lęku przed grzechem, widzi go nawet tam, gdzie obiektywnie go nie ma