KATECHEZA V

WIELKI POST 2007 - SUMIENIE RUSZYŁO

|

GN 11/2007

publikacja 19.03.2007 13:34

Nie wystarczą dobre chęci, aby nasze działania były naprawdę dobre. Co wobec tego rozstrzyga o tym, że ludzki czyn jest moralnie dobry?

KATECHEZA V

Dobro-czynne sumienie :. - ks. Tomasz Jaklewicz
Sumienie „zajmuje się” nie tylko złem. Można powiedzieć, że nie tyko gryzie. Sumienie zaprasza do dobra. Wskazuje do niego drogę. Przypomina, że człowiek może być bestią, ale może być także spełnieniem wizji Boga.

Obyś w Stefanowie uczył… :. Z Elżbietą Wojdą, nauczycielką w wiejskiej podstawówce w Stefanowie, o sumieniu nauczyciela rozmawia Agata Puścikowska.

Bardzo dobry wywiad :. Z ks. Tadeuszem Czakańskim* rozmawia Marcin Jakimowicz

Sumienie pod krzyżem :. Jezus przyjął łzy płaczących kobiet jako dobry uczynek, zaprosił je jednak do większego dobra – do osobistego nawrócenia

Przemów mi do sumienia :. Zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem…