KATECHEZA II

WIELKI POST 2007 - SUMIENIE RUSZYŁO

|

GN 08/2007

publikacja 26.03.2007 10:51

Ludzie przestają uznawać obiektywną prawdę na temat dobra i zła. Powtarza się jak refren zdanie: „każdy ma swoją prawdę”. Człowiek sam chce decydować, co jest dobre, a co złe. To bodaj najgroźniejsza choroba współczesnych sumień.

KATECHEZA II

Skąd sumienie wie, co jest dobre, a co złe :. Czy istnieje prawda o dobru i złu, prawda obiektywna, nadrzędna, „do odkrycia”, a nie „do wytwarzania” przez człowieka? Czy też każdy człowiek ma swoją prawdę? Od odpowiedzi na te pytania zależy bardzo wiele.

Jest prawda :. Z ojcem Wacławem Oszajcą, jezuitą, duszpasterzem i poetą rozmawia Jacek Dziedzina - Czy często Ojciec mówi „to zależy”?

Sumienie lekarza :. Z Ireneuszem Ormanem, ginekologiem z Zawiercia, rozmawia Przemysław Kucharczak - Przychodzi pacjentka i prosi o przepisanie środka antykoncepcyjnego. I co Pan Doktor robi?

Sumienie pod krzyżem :. Piłat znał obiektywne dobro i zło. A jednak nie postąpił w zgodzie z głosem sumienia. Pytanie – dlaczego? Dlaczego tylu ludzi na świecie, wiedząc, co jest dobre, a co złe, wybiera zło?

Przemów mi do sumienia :. Zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem…